Informasjon

Sommerferien står for døren

Treningspause og juli-stevner. Vi ønsker med dette å takke for en fin sesong så langt. Klubben holder som kjent stengt i skoleferien for vanlig trening, men vil avvikle noen klubbstevner. […]

Nå kan du sende inn søknad om våpen til sportsskyting digitalt

Hentet fra skyting.no: https://www.skyting.no/2024/06/13/na-kan-du-sende-inn-soknad-om-vapen-til-sportsskyting-digitalt/ AV DAG RØNNING Etter en kort testperiode har Politidirektoratet (POD) nå åpnet for alle individuelle søkere i den nye digitale søknadsløsningen for sportsvåpen. Denne løsningen innebærer at […]

Kursheftet «Begynnerkurs i pistolskyting»

NSF har utviklet flere kurs som kan benyttes i opplæringen av nye medlemmer. Her kan du laste ned og lese «Begynnerkurs i pistolskyting» for å bli en bedre pistolskytter.