Innendørs bane

Vårt skyteanlegg ligger på Geiteryggen, ca 5,5 km fra Skien sentrum. Gjennom sommeren og høsten 2019 oppgraderte vi hele anlegget med nye 3D score skiver fra MegaLink på hele banen, både på  10 og 25 meter.