Kursheftet «Begynnerkurs i pistolskyting»

NSF har utviklet flere kurs som kan benyttes i opplæringen av nye medlemmer. Her kan du laste ned og lese «Begynnerkurs i pistolskyting» for å bli en bedre pistolskytter.