Om oss

Grenland Sportsskytterklubb er selveiende med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Telemark Idrettskrets. Laget er medlem av Telemark Skytterkrets. 
Klubben hører hjemme i Skien, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. 

Vårt skyteanlegg ligger på Geiteryggen, ca 5,5 km fra Skien sentrum. Vi har et topp moderne skytteanlegg med elektroniske 3D score skiver fra MegaLink på hele banene, både på 10 og 25 meter.

Vi har en egen pensjonistgruppe som på torsdag formiddag samler i snitt tyve stykker. Her er interessen på topp, så det er ikke store fraværet der i gården.

Det blir også avholdt en god del stevner igjennom året. Sjekk stevnekalenderen for mer informasjon.

Årsmøte er klubbens høyeste organ som igjennom sine vedtak instruerer styret, som har ansvaret for den daglige drift.

For medlemmer som ikke har eget våpen og ønsker å være med og skyte har vi topp moderne pistoler til utleie, både luft og 22. All skyting på banen blir instruert av en skytterleder, som har ansvaret for at alt går riktig for seg. Det er ikke lov og skyte på banen uten ansvarlig skytterleder tilstede.

Skulle pistolskyting være noe for deg, så meld deg på et sikkerhets kurs og bli medlem.

Hilsen Grenland Sportsskytterklubb .