Skyggestein

Vi kan skyte i Skyggestein sandtak.

Det skal alltid være med en ansvarlig skyteleder.

Kontakt gjerne Kåre eller Torgeir hvis dere vil trene sammen med oss i feltgruppa.

Bukker merket «Skyting pågår» og flagg skal heises. Dette, samt nærmere instrukser finnes i teknisk rom innenfor kontoret. Her ligger det også en loggbok som SKAL fylles ut!

Husk å rydde etter deg etter du har skutt!!!

Følg også med på Facebook (kun for medlemmer av GPK) hvor det leggs ut mye informasjon fra feltgruppa